Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe (DPOG) er en forening af øjenlæger i Danmark med særlig interesse for specielle problemstillinger vedrørende øjensygdomme og -lidelser hos børn. Foreningens formålsparagraf: Foreningen har til formål at varetage udviklingen af børneoftalmologi i Danmark. Formålet søges bl.a. opnået ved At arbejde for en ensartet uddannelse på det højst mulige faglige niveau At medvirke til udformningen af kliniske retningslinjer indenfor fagområdet At afholde møder, seminarer og kliniske demonstrationer At stimulere øjenlæger og øjenafdelinger til brug af børneoftalmologisk hjælp til gavn for deres patienter At skabe et kollegialt netværk At skabe et internationalt netværk At stimulere dansk forskning inden for børneoftalmologi Næste større arrangement er Europæiske møde i København 28-30/5-2020, link: www.epos2020.dk Næste nordiske møde i gruppen af børneoftalmologer afholdes i Sverige 2021 Referat fra Generalforsamlingen september 2019 samt Videnskabelige møde 20. september 2019. Billeder fra mødet 18.-20. maj 2017 på Rungstedgård er her. NB! Jeg er ved at lave hjemmesiden om, så den bliver mere læsbar, men der går nok et par måneder, før den bliver klar. Hilsen SEH, Webmaster.
Danish Pediatric Ophthalmic Group DPOG        Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again